ข่าวกิจกรรม

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพครูและนักเรียนในการในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน

  มูลนิธิ EDF Thailand ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพครูและนักเรียนในการในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน ให้กับครูและนักเรียน จำนวน 108 คน จาก 9 โรงเรียน โดยจัดการอบรมเป็น 2รอบ รอบแ
  อ่านต่อ


 • อบรมหลักสูตรอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ รอบภาคเหนือ

  อบรมหลักสูตรอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ รอบภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราบ

  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตหนังสั้นได้แก่

  อ่านต่อ


 • อบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจากภัยออนไลน์ จ.ลำปาง

  ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดลำปาง ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจากภัยออนไลน์ เรียนรู้เท่า
  อ่านต่อ


 • อบรม พัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษาและดูแลเด็กในจังหวัดลำปาง

  อบรม พัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษาและดูแลเด็กในจังหวัดลำปาง ‘เฝ้าระวังสื่อร้าย ขยายสื่อดี ฉลาดใช้สื่อดิจิทัล’ วันที่ 3-5 มิถุนายน 2561 ณ ลำปาง กรีน การ์เด้น รีสอร์ท จ.ลำปาง


  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพครูในการในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันการละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผ่านสื่อออนไลน์

  จัดโดย ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย วันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย.2561 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น อ่านต่อ


  มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

  ห้อง 3c15 ชั้น 3 เลขที่ 723 อาคารศุภาคาร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร

  เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 

  โทรศัพท์ :0-2860-1358 โทรสาร :0-2860-3437

  www.inetfoundation.or.th

  email : staff@inetfoundation.or.th