อบรมหลักสูตรอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ รอบภาคเหนือ


อบรมหลักสูตรอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ รอบภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราบ

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตหนังสั้นได้แก่

ขั้นตอน Pre-Production คือ ขั้นตอนเตรียมงานผลิตเริ่มตั้งแต่ คิดหาไอเดียสร้างบทหนัง เทคนิคในการสร้างบทหนัง มุมกล้องและการถ่ายภาพ

ขั้นตอน Production คือ การถ่ายทำหนังสั้น ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการทำงานจริงและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ขั้นตอน Post-Production คือ การตัดต่อเพื่อให้หนังสั้นที่สมบูรณ์ รวมถึงการใช้เทคนิคที่ทำให้หนังสั้นมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ห้อง 3c15 ชั้น 3 เลขที่ 723 อาคารศุภาคาร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 

โทรศัพท์ :0-2860-1358 โทรสาร :0-2860-3437

www.inetfoundation.or.th

email : staff@inetfoundation.or.th