ฟรีดาวน์โหลดสื่อสร้างสรรค์

สื่อสร้างสรรค์อื่นๆ (VDO)

ดูทั้งหมด
สื่อจากการประกวด
ซึมทรัพย์

ผลงานเรื่องซึมทรัพย์ รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560ประเภทหนังสั้น

เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญของชีวิตมาได้ แต่ต้องแลกด้วยชีวิตของใครคนหนึ่ง เพื่อให้เด็กชายคนนี้กลายเป็นคนดี รู้จักคำว่าพอมี

ทีม:โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี

 

เรื่องเล่นๆ

ผลงาน : เรื่องเล่นๆ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

โครงการจัดอบรมและประกวดสื่อดิจิทัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2560  ประเภทหนังสั้น 

จากของเล่นในยุคสมัยของพ่อ ทำให้เด็กน้อยรู้จักการประดิษฐ์ของเล่นจากธรรมชาติ และเมื่อเด็กน้อยโตขึ้น ความเป็นนักประดิษฐ์ที่ติดตัวมา

ทำให้เขาสานงานต่อจากพ่อได้อย่างดี

ทีม : Act Scene มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาน Continue

ผลงานเรื่อง : สาน Continue  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

โครงการจัดอบรมและประกวดสื่อดิจิทัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2560  ประเภทหนังสั้น

เรื่องเกี่ยวกับอาสาสมัครที่ทำงานเพื่อนประชาชน โดยที่ความทุ่มเทของอาสาสมัครคนนี้เป็นเพราะต้นแบบที่ดี นั่นก็คือ"พ่อ"

ทีม : SilpZhine มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทุกสิ่งทุกอย่างของลูก

ผลงานเรื่อง ทุกสิ่งทุกอย่างของลูก

รางวัลชนะเลิศหนังสั้นถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 

ทีม: โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  จังหวัดกรุงเทพฯ

ทองดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประจำปี2559 ผลงานเรื่อง ทองดี 

โครงการจัดอบรมและประกวดสื่อดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2559  ประเภทหนังสั้น

ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทีม : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" จ.สกลนคร


ดูทั้งหมด
สื่อประกอบหลักสูตร

ดูทั้งหมด
สื่อจากการอบรม

ดูทั้งหมด
สื่อมูลนิธิฯ
อินโฟกราฟฟิค ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เรื่องขั้นตอนการทำโครงการ
โปสเตอร์ รูปแบบการละเมิดเด็กออนไลน์
โปสเตอร์แจ้งไทยฮฮตไลน์

พบเห็นภาพโป๊ลามกเด็ก การละเมิดทางเพศเด็ก คลิกแจ้งไทยฮอตไลน์

โปสเตอร์ รูปแบบการละเมิดเด็ก (Child Abuse)

รูปแบบการละเมิดเด็ก (Child Abuse) เกิดขึ้นได้จากคนแปลกหน้าและคนใกล้ตัว รวมถึงการโพสต์หรือแชร์ ข้อภาพ รูปภาพ หรือวีดีโอ การละเมิดเด็กบนอินเทอร์เน็ต เท่ากับเป็นการละเมิดซ้ำ ยิ่งทำให้เด็กบอบช้ำมากยิ่งขึ้น

คลิป รูปแบบกระบวนการอบรม

ตัวอย่างการอบรมเชิงกระบวนการให้กับครูและศึกษานิเทศก์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง รอบจังหวัดเลย โดยเนื้อหาในคลิปเผยให้เห็นรูปแบบการอบรมที่เน้นถึงการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การจัดการห้องเรียนแบบ Active Learning และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้


ดูทั้งหมด

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ห้อง 3c15 ชั้น 3 เลขที่ 723 อาคารศุภาคาร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 

โทรศัพท์ :0-2860-1358 โทรสาร :0-2860-3437

www.inetfoundation.or.th

email : staff@inetfoundation.or.th