สนับสนุน

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ 

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกสิกรไทย 

สาขาถนนรางน้ำ

ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” 

เลขที่บัญชี 052-2-773921

 

สนับสนุนโครงการ hotline

โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์

เลขที่บัญชี 493-1-02722-0

ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ห้อง 3c15 ชั้น 3 เลขที่ 723 อาคารศุภาคาร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 

โทรศัพท์ :0-2860-1358 โทรสาร :0-2860-3437

www.inetfoundation.or.th

email : staff@inetfoundation.or.th